Natália Honis není zodpovědná a negarantuje Vaše výsledky. Úspěch a výsledky každé klientky závisí na mnoha faktorech, jako je aktivní práce, vnitřní práce, odhodlání, konzistence, vnitřní motivace, kontinuální práce na sobě, implementace kroků do praxe a další. Vstupem do libovolné formy spolupráce s Natálií Honis či společností Limitless Leaders s.r.o. přejímáte plnost zodpovědnost za své výsledky. Přestože mám všechny metody a přístupy vyzkoušené na sobě a klientkách, nejsem psycholog ani lékař. Spolupráce nenahrazuje lékařskou pomoc, v případě psychických potíží kontaktujte lékaře či psychologa. 

Nic z toho, co se nachází na těchto webových stránkách, či je obsahem a náplní jednotlivých mini-kurzu, webinářů, skupinových programů, individuálních programů, Mastermindu a dalších typů spoluprací neslouží jako náhrada lékařské pomoci. Žádné z výše uvedených též nenahrazuje psychologickou terapii. Pokud máte libovolné pochybnosti ohledně Vašeho zdravotního stavu, neprodleně prosím kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře.

Natália Honis není odpovědná za výsledky Vašich aktivit, podnikání, za výši Vašich příjmů z těchto aktivit a Váš úspěch. Vstupem do libovolné spolupráce (ať už placené či neplacené) akceptujete skutečnost, že Vaše výsledky jsou ve Vašich rukou a závisí na Vaší expertíze,  houževnatosti, píli, práci na sobě, pravidelnosti tvorby, vytrvalosti a mnoha dalších faktorech, které jsou důležité pro Váš úspěch a výsledky.

Váš souhlas:

Využíváním těchto webových stránek a nákupem libovolné služby či produktu od Limitless Leaders s.r.o. souhlasíte s podmínkami a přebíráte plnou odpovědnost za Vaše výsledky.

S úctou,

Natália Honis, Limitless Leaders s.r.o.